VALİDASYON HİZMETLERİ

Kasım 1, 2016

HVAC kontrollü Temiz Oda/Alanların performans değerlendirme (PQ) çalışmaları kapsamında ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların…