Topraklama Ölçümü

Topraklama Ölçümü Nedir?

 

topraklama

Elektrik Tesisi Topraklama Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Topraklama ölçümü ve elektrik iç tesisat kontrolü kapsamında elektrik topraklamasının yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

Bu çalışma yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir ve Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa, yer değiştirebilen makine ve cihazlar için altı ayda bir defaya mahsus yetkili elektrik mühendisleri tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Elektrik Topraklama Ölçümü, Kontrol, Muayene, Ölçme ve Denetleme Yönetmelik Madde 10-A da açıklandığı gibi topraklama sistemi, montaj sırasında veya işletme sürecinde periyodik olarak düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

Yapılması gereken kontroller ve ölçümlerden birkaçını örneklersek;

 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi

Kapsam

Elektriksel Kontrol ve Ölçümler

 • Topraklama Kontrolü (Ölçümü)
 • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
 • Pano Uygunluk Kontrolü
Sonraki →