Su Analizleri

SU ANALİZLERİ

-Koloni Sayımı
(ISO 6222)

-Escherichia coli (E.coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı
(TS EN ISO 9308-1)

-Fekal Enterokokların Sayımı
(TS EN ISO 7899-2)

-Legionella Sayımı
(ISO 11731)

-Clostridium perfringens Sayımı
(ISO 14189)

-Salmonella spp. Aranması
(ISO 19250)

← Önceki