SICAKLIK VE NEM HARİTALAMA (MAPPING)

SICAKLIK VE NEM HARİTALAMA (MAPPING) ALTSAAT02

1-Sıcaklık Kontrollü Depolama Alanlarının Validasyonu:
Operasyonel Yeterlilik (OQ):
Operasyonel kalifikasyonun amacı, depolama alanı boş olduğunda kurulumun ve tüm sistemlerinin ve alt sistemlerinin etkin ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

OQ incelemesi aşağıdaki hususları kapsamamaktadır:

  • Tüm sıcaklık ölçüm ve kontrol sistemleri ve bileşenlerinin kalibrasyonunu kontrol edilir..
  • Kurulumun kontrol sistemlerini test edin ve bu sistemlerin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.. Sistem ayar noktaları kontrol edilir..
  • Bir sıcaklık alarm sistemi varsa, düşük ve yüksek alarm limitlerini ayarlayın ve e-posta mesajları, SMS mesajları ve telefon kayıtları gibi ilgili alarm çıkışları ayarlanıp ve test edilir.
  • Elektrik Kesintisi testi uygulanır ve depolama alanının belirtilen sıcaklık aralığında geri kazanılması için geçen süre ölçülür.

Performans Yeterliliği (PQ):
Performans kalifikasyonunun amacı, depolama alanı tamamen çalışır durumdayken (kullanımda, TTSPP’lerle yüklü) kurulumun ve tüm sistemlerinin ve alt sistemlerinin etkin ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kapı Açıldıktan Sonra Sıcaklık Geri Kazanımı:
Kapı açma sıcaklığı geri kazanım testinin amacı, depodaki sıcaklığın bir kapı açma olayını izleyen belirli bir süre içinde belirtilen sıcaklık aralığına dönebilmesini sağlamaktır.

2-Depolama Alanlarının Sıcaklık/Nem Haritalaması
Bir haritalama çalışması, haritalanan bölge içindeki sıcaklık dağılımını belirler ve sıcak ve soğuk noktaları bulur. Toplanan veriler, tüm TTSPP’lerin etiketli sıcaklık aralıklarında doğru şekilde saklanmasını sağlamak için önemli bir bilgi kaynağı sağlar.

Haritalama, düzeltici önlemlerin alınması gereken bölgeleri belirlemek için de kullanılabilir; örneğin, sıcak ve soğuk noktaları ortadan kaldırmak için mevcut hava dağıtımını değiştirerek veya yüksek raflı depolarda sıcaklık katmanlaşmasını azaltmak için yeni hava dağıtım ekipmanını geriye doğru itmek.

Bir sıcaklık haritalama çalışması, aşağıdaki gibi dört aşamalı bir süreci içerir:

  1. Sıcaklık ve Nem Haritalama Protokolü hazırlanır.
  2. Haritalama çalışmasını yapılır.
  3. Sıcaklık ve Nem Haritalama Raporu hazırlanır.
  4. Haritalama raporunda belirtilen düzeltici önlemleri ve diğer işlemleri gerçekleştirerek önerileri uygulayın. Daha sonra telafi edici eylemlerin etkinliğini doğrulamak için bir takip haritalama çalışmasına ihtiyaç duyulabilir.

SOĞUK SEVKİYAT/ZİNCİR VALİDASYONU 

3-Soğutmalı Karayolu Taşıtlarının Validasyonu:
Saha Sevkiyat Testi:
Bu testin amacı, sıcaklık kontrollü bölme içindeki ürün sıcaklık dağılımının belirtilen sınırlar içinde tutulup tutulmadığını göstermektir. Test, bilinen yollarda normal çalışma sırasında öngörülen ortam sıcaklığı aşırılıklarında yaygın olarak kullanılan yük yerleşimlerini kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Sıcaklık Kontrol Hatası Testi:
Testin amacı, sıcaklık kontrol ünitesinin arızalanması durumunda sıcaklıkların belirlenen maksimum veya minimum değerleri aşması için geçen süreyi göstermektir. Bu testin, eşzamanlı taşıma ve doğrulama testi sırasında gerçek ürünler kullanılarak gerçekleştirilemeyeceğinden, ürünün hasar göreceğini unutmayın. Bu nedenle simüle edilmiş bir yük tavsiye edilir.

4-Yalıtımlı Kutu (Styrofoam) Validasyonu
Bu testin amacı, nakliye kapları sistemlerinin, kullanıcı gereksinimleri spesifikasyonunda (URS) tanımlanan performans parametrelerini yüksek bir kesinlik ve tekrarlanabilirlik ile nasıl karşılayacağına dair tavsiye sağlamaktır.
Performans Yeterlilik Testi
-Hem minimum hem de maksimum ürün yükü için nakliye kapları başına en az üç test gereklidir.
-En azından, her test serisi yılın en sıcak ve en soğuk döneminde yapılmalıdır.
-Test kabı birden fazla rotada kullanılacaksa, en kötü durum nakliye şeridini ve taşıma yöntemi belirlenir ve seçilir; bu, kap sistemini sıcaklık ve süre bakımından maksimum strese maruz bırakacaktır.

5-Ulaşım Güzergâhı Profili Kalifikasyonu
Bir ulaşım yolu profil oluşturma çalışmasının temel amacı, gerçek dağıtım uygulamasını doğru bir şekilde temsil eden sıcaklık verilerini toplamaktır. Bu test, veri toplama ve veri analizi sürecini belirler ve bir nakliye sistemini bir profille (derece-saat yöntemi) haritalamak için basit bir yaklaşımı açıklar.

-Haritalama Yapılan Cihazlar
Derin Dondurucu Validasyonu
Buzdolabı Validasyonu
Etüv/İnkübatör Validasyonu
Stabilite Kabini Validasyonu

-Haritalama Yapılan Alanlar
Hammadde Depoları
Bitmiş Ürün Depoları
Mal Kabul/Sevkiyat Depoları
Ecza Depoları
Soğuk Odalar
Serin Odalar
Soğuk Zincir Nakliye Araçları
Yalıtımlı Kutular

← ÖncekiSonraki →