KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ/TÜNEL (DEPIROJENASYON) VALİDASYONU

KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ/TÜNEL (DEPIROJENASYON) VALİDASYONU

Kuru hava sterilizatör cihazlarında boş/dolu yüklerde sıcaklık dağılımı ve sterilizasyon etkinliğini fiziksel ve mikrobiyolojik kontrol yöntemleri ile etkinliğini kanıtlamaktır.

Kuru hava sterilizatör sistemlerinin, kuru hava ortamında sterilizasyon yapan cihazlarda boş/dolu durumda hacimsel sıcaklık dağılımı testi ve karışık yüklerde sterilizasyonun doğrulanması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.kuru_hava

Sterilizatör içerisinde boş yükteki en soğuk ve en sıcak noktalar belirlenerek ürün sterlizasyonunun riske sokacak bölgeler tespit edildikten sonra belirlenen noktaların sıcaklık dağılımını görmek için yapılır.

Ekipman sahibi tarafından belirlenen yükler belirtilen yük yerleşim planına uygun olarak yerleştirilir. Prob ve mikrobiyolojik yükler yük içerisinde dağıtılır ve sterilizatör çalıştırılır. Sterilizasyonun tüm sürecinde yüklerdeki sıcaklık değerleri kaydedilir ve raporlandırılır.

 STERİLİZATÖR/TÜNEL VALİDASYONU MİKROBİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ;

Sterilizasyonun tüm döngüleri için kullanılan mikrobiyolojik indikatörlerin mikrobiyolojik değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Referans Standartlar;
  • TS EN ISO 20857
  • Technical Report No.3 Validation of Dry Heat Processes Used for Sterilization and Depyrogenation
← ÖncekiSonraki →