İMBİK (RETORT) VALİDASYONU

 İMBİK (RETORT) VALİDASYONU; 

imbik

İmbik (Retort) Validasyonu (Termal Doğrulama)

FDA, ABD’de ithal edilen gıda ürünlerinin bir İşleme yetkilisinden kontrol edilip sertifikalandırılmasını ve bu belgelerin SID numarasını (Gönderme tanımlayıcısı) almaya uygun olmasını şart koşar. Ürünler Düşük asit kategorisine dahilse, bir İşleme yetkilisi tarafından uygulanan her işlem doğrulaması çok daha karmaşıktır.

İMBİK (RETORT), gıda imalat endüstrisinde, gıdaları hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kaba yerleştirildikten sonra “ticari olarak sterilize etmek” için kullanılan bir basınçlı kaptır. Yaklaşık 121 °C’ye kadar olan ısıtma, kapta veya gıda ürününde bulunabilecek patojenik organizmaları yok etmeye yöneliktir. Yiyecekler, rafta stabil koşullarda bulunan içecekleri, yemeye hazır (RTE) yiyecekleri içerir.

ACCURATE Muayene, bağımsız bir Termal İşlem Uzmanıdır. Düşük Asitli Konserve Gıdalar (LACF) ve Asitli Gıdalar müşterilerine, güvenli gıda ürünleri üretmek için imbik proses prosedürleri oluşturarak ve onaylayarak yardım sunuyoruz. Sıcaklık Dağılımı (TD) testi ile imbiğin yukarı çıkma (come-up), pişirme (cook) ve soğutma (cooling) aşamalarında düzgün çalışmasını sağlamaktır. Daha sonra Isı Penetrasyon (HP) testi, ısıtma hızını belirlemek için formüller ile hesaplanır ve uygulanır.

İmbik doğrulama raporumuz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) – konserve yönetmeliği ve IFTPS (Institute For Thermal Processing Specialists) klavuzuna uygundur.

Yukarıdakilerle ilgili olarak, ACCURATE müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunabilmektedir:

  • Sıcaklık Dağılımı Testi (Temperature distribution test)
  • Isı Penatrasyon Sıcaklık Testi (Heat Penetration temperature test)
  • Isı Dağılımı Sıcaklık Testi (Heat distribution temperature test)
  • İngilizce raporlar

Sıcaklık Dağılımı Testinin Amacı:
Bir havalandırma programı geliştirmek veya doğrulamak, ısı penetrasyon çalışmaları, yeni kurulumlarda ve ürün alanındaki sıcaklık dağılımını etkileyebilecek herhangi bir kurulum değişikliği için hazırlık aşamasında soğuk veya yavaş ısıtma bölgelerini belirlemektir.

Sıcaklık dağılım verileri ayrıca işleme ekipmanlarında, yardımcı tesislerde ve tanımlanan diğer kritik faktörlerde (örn. paket boyutu, tipi, kurulum konfigürasyonu vb.) kullanılan değişikliklerin etkisi hakkında fikir verebilir.

Isı Penetrasyon Çalışmasının Amacı:
Ticari olarak steril ürünlerin teslimi için güvenli termal prosesler oluşturmak ve proses sapmalarını değerlendirmeye yardımcı olmak için belirli bir imbik sisteminde bir ürün/paket kombinasyonunun ısıtma ve soğutma davranışını belirlemektir.

Çalışma, ısıtma hızlarını etkileyen ürün, paket ve süreçle ilgili tüm kritik faktörleri yeterli ve doğru bir şekilde inceleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Isıtma verilerinin (zaman/sıcaklık) belirlenmesi, ticari hazırlığı simüle eden bir ürün üzerinde yapılmalıdır. Isıl direnç ve ısı penetrasyon testlerinden elde edilen veriler bir işlemi hesaplamak için kullanılır. Isıl işlem sistemleri için standart çalışma prosedürleri, çalışma sırasında imbiklerde eşit sıcaklık dağılımını sağlamak için tasarlanmalıdır.

imbik süreci

← ÖncekiSonraki →