HASTANE HİJYENİK ALAN VALİDASYONU

HASTANE HİJYENİK ALAN VALİDASYONU (HVAC PQ); 

HVAC kontrollü Hijyenik Alanların performans değerlendirme (PQ) çalışmaları kapsamında ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların istediği testler periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu alanlar;clean1

Sağlık Sektöründe:

-Ameliyathaneler
-Yoğun Bakım Üniteleri
-TPN Üniteleri
-Kemik İliği Üniteleri
-Yanık Üniteleri
-Tüp Bebek Üniteleri
-Aferez Üniteleri
-LAF Kabinleri
Vb. gibi alanların temiz oda muayeneleri ve raporlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 HASTANE HİJYENİK ALAN VALİDASYON TESTLERİ; 

 • HEPA/ULPA Filtre Sızdırmazlık (DOP) Testleri
 • Partikül Sayımı/Alan Sınıflandırılması
 • Sıcaklık ve Nem Ölçümü
 • Odalar Arası Basınç Farkı Testi
 • Hava Akış Hızı, Hava Debisi ve Hava Değişim Sayısı Hesaplanması
 • Geri Kazanım-Dekontaminasyon Testi
 • Hava Akış Yönü Karakteristiği ve Görüntüleme Testi
 • Hijyenik Oda Sızdırmazlık(İçerik Sızıntı)Testi
 • Türbülans Şiddetinin Ölçümü (Class Ia)
Referans Alınan Standartlar;
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları
 • EN ISO 14644-1:2015 – CLEANROOMS AND ASSOCIATED CONTROLLED ENVIRONMENTS, PART:1 CLASSIFICATION OF AIR CLEANLINESS
 • EN ISO 14644-3:2005 – Cleanrooms and Associated Controlled Environments, Part:3 Test Methods
 • IEST-RP-CC006.3:2004 – TESTING CLEANROOMS
 • IEST-RP-CC034.3: 2009 Hepa and Ulpa Filter Leak Test
 • DIN 1946-4:2018 – Ventilation and air conditioning – Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care
← ÖncekiSonraki →