Validasyon Hizmetleri

HASTANE HİJYENİK ALAN VALİDASYONU
HASTANE HİJYENİK ALAN VALİDASYONU

HVAC kontrollü Hijyenik Alanların performans değerlendirme (PQ) çalışmaları kapsamında ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların istediği testler periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.... devamı →

LİYOFİLİZATÖR VALİDASYONU
LİYOFİLİZATÖR VALİDASYONU

Liyofilizasyon, katı bir maddeyi içinde çözündüğü çözeltiden izole etmek için uygulanan bir tekniktir. Çözelti önce dondurulur ve ardından vakum altında sıvılaşmadan buharlaştırılarak izole edilmesi istenen madde kuru halde elde edilir... devamı →

LAF KABİNİ VALİDASYONU
LAF KABİNİ VALİDASYONU

HVAC kontrollü Temiz Oda/Alanlarda bulunan birleşik veya cihaz olarak kullanılan tek yönlü hava akışlı kabinlerde ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların istediği testler periyodik olarak gerçekleştirilmelidir... devamı →

KANAL SIZDIRMAZLIK TESTİ
KANAL SIZDIRMAZLIK TESTİ

Hava kanallarından sonuç olarak beklenen şey, en az kaçak ve nakil kaybı ile havayı hedefine ulaştırmaktır. Hava kanalları, sıvı hatlarının aksine, tam sızdırmaz olamazlar ve olmaları da beklenmemelidir... devamı →

KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ/TÜNEL (DEPIROJENASYON) VALİDASYONU
KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ/TÜNEL (DEPIROJENASYON) VALİDASYONU

Kuru hava sterilizatör cihazlarında boş/dolu yüklerde sıcaklık dağılımı ve sterilizasyon etkinliğini fiziksel ve mikrobiyolojik kontrol yöntemleri ile etkinliğini kanıtlamaktır. devamı →

OTOKLAV VALİDASYONU
OTOKLAV VALİDASYONU

Otoklav’larda boş/dolu yüklerde sıcaklık dağılımı ve sterilizasyon etkinliğini fiziksel ve mikrobiyolojik kontrol yöntemleri ile etkinliğini kanıtlamaktır. devamı →

ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON VALİDASYONU
ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON VALİDASYONU

Bir Etilen oksit sterilizasyon prosesini valide ederken, kabinin haritalamasının çıkartılarak döngü içerisindeki farkı fiziksel parametrelerin gözlenmesi gerekmektedir. devamı →

SICAKLIK VE NEM HARİTALAMA (MAPPING)
SICAKLIK VE NEM HARİTALAMA (MAPPING)

-Haritalama sonucunda iyileştirici önlemlerin alınması, -Depolama alanı/cihazını etileyen sıcaklık sapmalarını tespit etmek, -En sıcak/En Soğuk ve En Nemli/En Kuru noktaları tespit etmek,... devamı →

ÇEKER OCAK VALİDASYONU
ÇEKER OCAK VALİDASYONU

Çeker Ocak performans değerlendirme (PQ) çalışmaları kapsamında ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların istediği testler periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.... devamı →

BİYOGÜVENLİK KABİNİ VALİDASYONU
BİYOGÜVENLİK KABİNİ VALİDASYONU

Biyogüvenlik Kabini performans değerlendirme (PQ) çalışmaları kapsamında ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların istediği testler periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.... devamı →

TEMİZ ODA VALİDASYONU
TEMİZ ODA VALİDASYONU

HVAC kontrollü Temiz Oda/Alanların performans değerlendirme (PQ) çalışmaları kapsamında ulusal yönetmelik ve uluslararası standartların... devamı →